Thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các Thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không

Thứ Tư, 25/11/2020 - 08:15 GMT+7

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020, Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không tại Bộ phận Một cửa Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, 36 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) từ ngày 08 tháng 7 năm 2019; 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC về lĩnh vực hàng không tại các Cảng vụ hàng không chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết  TTHC tại Bộ phận Một cửa. Trường hợp có sự thay đổi, Cục HKVN sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Đối với việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua Bưu chính công ích, Cục HKVN đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) cung ứng dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa Cục HKVN để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích được thực hiện thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, Cục HKVN phối hợp với VNPosst cung ứng dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện đến tổ chức, cá nhân đã đăng ký từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Giai đoạn 2, Cục HKVN phối hợp với VNPost cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại các điểm phục vụ bưu chính (bưu cục giao dịch) hoặc địa chỉ do  tổ chức, cá nhân cung cấp từ quý II năm 2021.

Chi tiết Danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cục HKVN; trình tự nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC, xem tại đây./.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website