Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Bộ GTVT đã phát hành văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Liên kết website