Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ TT&TT công bố chiều 11/11/2020, Bộ GTVT là một trong 10 bộ đứng đầu về ứng dụng CNTT.

Liên kết website